PROJEKT SHIFT-X: DZIEDZICTWO KULTUROWE MOTOREM ZMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W REGIONACH POPRZEMYSŁOWYCH